Kirlian fotografie

Wie heeft er wel eens van Kirlian fotografie gehoord? Het is meer bekend onder de naam  aura fotografie, een vorm waarbij je de energie kunt waarnemen van mensen, dieren, planten, enz. Het is zeer boeiend en interessant, maar nog zo weinig gebruikt en geaccepteerd als belangrijk informatiemedium.

De meesten zijn voornamelijk gericht op wat met oog in de stof waarneembaar is, maar er zijn mensen die al verder in bewustzijn zijn en die zich hebben ontwikkeld in het innerlijk zien. Als je groeit in bewustzijn, dan neemt de sensitiviteit van je zintuigen toe en kun je dus ook meer gaan waarnemen en ervaren. Eigenlijk hebben we allemaal al voor een groot deel de gave om innerlijk te zien en de dingen goed aan te voelen, maar helaas wordt het bij de meesten op jonge leeftijd al afgeleerd. De oude samenleving en de huidige maatschappij zijn ook niet  ingericht op gevoelige sensitieve mensen, maar in de nieuwe tijd die al volop aan de gang is, zal dit gaan veranderen.  We gaan van onbewust naar bewust en van verstand naar gevoel, dit is een hele omslag waar velen nog de grootste moeite mee zullen hebben. Mensen worden weer uitgedaagd bij hun eerste gevoelsimpuls te komen die ze als kind hadden en zullen door zich te richten op hun gevoel in het dagelijkse leven er steeds meer achter komen dat deze gelijk heeft. Een kind weet ook al heel duidelijk wie hij fijn vindt om mee om te gaan en wie niet.

Mensen durven veelal niet meer op hun onderbuikgevoel te vertrouwen en zijn vaak het contact met hun gevoel voor een groot deel kwijtgeraakt. We zijn afhankelijk geworden van anderen en gaan er van uit dat andere mensen het beste met je voor hebben en het beter weten voor ons dan wij zelf, maar is dat wel zo?! Veel gevoelige zielen hebben voor een groot deel hun gevoel gesloten, omdat het te erg was om te zien wat het donker allemaal aanricht in hun omgeving en in het grotere geheel. Deze gevoelige zielen, weten dus niet meer onderscheid te maken wie het echt goed met ze voor heeft of wie alleen maar voordeel uit ze wil halen en waarbij het te doen is om eigen business in plaats van om zich om jouw welzijn te bekommeren.

Als iedereen de werkelijke intentie zou aanvoelen van alles en dat zou toestaan in zichzelf, dan kunnen ook veel meer de juiste keuzes naar het goede gevoel gemaakt worden. Mensen die aardig ‘doen,’ maar die niet aardig zijn, zullen geen kans meer hebben om mee te doen, totdat ze bijdraaien. Als je alles durft te zien en te voelen, dan wordt de keuze dus wel gemakkelijker. Dit is wat mij betreft de eerste stap om je goed te voelen in deze wereld die zo in rep en roer is.

Ook het aanbod in de spirituele wereld is groot, als mensen hier nu eens de werkelijke energie en motivatie van de persoon konden voelen, dan zouden vele ‘goeroes’ en ‘weldoeners’ ophouden te bestaan. Maar ja, het is soms eenzaam in de wereld en je aansluiten bij een groepje of een workshopje is snel gemaakt, waarbij de leider van het groepje al gauw carte blanche krijgt van alles te doen met zijn cursisten. En daar zit het hem nu juist de kneep. Een prachtige verpakking met mooie gewaden en zijige taal of mediteren op een matje, is dat nu het leven? Zou het leven zelf niet de workshop zijn? Ja, alles wat zich elke dag weer op je pad ontvouwt is datgene wat jij aantrekt en waar je je bewust van kunt worden.

Elke dag stil staan bij de keuzes die je maakt. Bewust worden van jezelf of het goed voelt wat je doet en voelen waar jij behoefte aan hebt en natuurlijk kost het soms moed om te veranderen, maar er is geen andere weg. Je zult je uiteindelijk steeds beter gaan voelen, omdat je in je dagelijkse leven alleen nog maar kiest voor wat goed voelt voor jou. Natuurlijk zul je soms ook moeten leven met de consequenties die bepaalde keuzes met zich meebrengen, maar het goede gevoel wat je overhoudt aan een keuze naar je hart/gevoel is beter dan te leven met de situatie waarin je zit door keuzes die je hebt gemaakt tegen je gevoel in.

Waarom zou de uitvinding van de Kirlian fotografie ooit gedaan zijn? Omdat er een tijd komt waarbij de energie achter alles weer leidend wordt en weer zichtbaar moet worden in de stof. Dit zal op den duur alleen maar toenemen. De vermogens van je zintuigen zullen steeds groter worden, naarmate je je bewuster wordt. Het zal een enorm groot voordeel geven, namelijk gemakkelijker keuzes maken naar je gevoel. Je zult niet meer om je gevoel heen kunnen.

Het blijven hollen naar clubjes en meditatie groepjes zullen je geen vervullend gevoel meer geven, de uitzonderingen daar gelaten als er echt een goede intentie en aanpak heerst. De meesten die zich meester, healer of whatever noemen, hebben zelf nogal wat huiswerk te doen en het eerste waar het ze vaak aan ontbreekt is onderscheidingsvermogen. Je zou puur alleen moeten vertrouwen op jouw eigen gevoel en alle meningen van anderen moeten buiten sluiten.

Jij hebt, zoals ieder wezen, een uniek plannetje en talent waarmee jij in de eerste plaats jezelf vooruit helpt en daarnaast anderen kunt inspireren. Negen van de tien keer is anderen helpen niet een doel op zich. Het eerst zelf naar je zin hebben in je leven is nummer 1, de rest volgt vanzelf wel. Blij zijn, leven, durven, midden op de dansvloer staan in plaats van aan de zijlijn, je bent het aan jezelf verplicht! Jij bent als eerste degene die zichzelf gelukkig kan maken.

Als we nu eens als hulpmiddel in de buitenwereld een aura/kirlian bril zouden opzetten, dan zouden onze monden open vallen van verbazing. Hoe anders zou de werkelijkheid er uit zien, dan we eerst ‘dachten.’

Maar dat zou te makkelijk zijn, soms moet je eerst door schade en schande wijs worden om er eerst achter te komen hoe het niet moet. Zo is het ook in de spirituele wereld waar ik het liefst niet mee geassocieerd wil worden, omdat velen hier de roze bril op hebben of beter gezegd een blinddoek voor hebben die ze het liefst willen op houden. Ze zouden bijna nog boos kunnen worden als je die bril of blinddoek zou afpakken, want dan zou een opgebouwde illusiewereld ineens kunnen instorten.

Nu maken we een sprongetje naar voedsel. Ook hier is een hoop aan de hand en willen we hier echt goed zicht op hebben dan zullen we ook hier alles moeten willen zien en onze oude overtuigingen moeten herzien of ze nog wel bij ons passen. Willen groeien en je horizon willen verbreden zijn twee dingen die je nodig hebt om verder te komen. Ik ben reuze blij dat er mensen zijn geweest die hun horizon wilden verbreden en die verder dachten dan de gemiddelde mens in hun tijd. Zij werden destijds hoogstwaarschijnlijk voor gek verklaard bij de wens om een vorm van fotografie te ontwikkelen, waarbij de energie van het gefotografeerde voorwerp zichtbaar werd. Ik ben blij dat ze hebben volgehouden, want wij kunnen er nu ons voordeel mee doen, door zichtbaar bewijs te leveren aan die mensen die nog moeite hebben puur te vertrouwen op het voelen van de energie en de intentie die achter alles schuil gaat .

In mijn boek zijn prachtige Kirlian foto’s van voedsel te zien. Als ik een aantal mensen hiermee al een eye-opener kan geven, dan is dat al geweldig. Dank je wel uitvinders van de Kirlian fotografie. Ook mijn inzichten die beschreven zijn in mijn boek ‘Wat is ware voeding?’ zullen stof doen opwaaien, maar zullen je horizon verbreden. Ik hoop dat als ik niet meer op deze aarde ben anderen er heel veel aan zullen hebben.

Marjon van Vliet

 

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply