Permacultuur

Op dit moment zijn er al vele mensen bekend met het fenomeen permacultuur. Niet voor  niets zijn er al pioniers die al geruime tijd bezig zijn dit te onderzoeken en toe te passen met groot positief resultaat.

Zoals de meesten inmiddels wel weten kom je naar de aarde met een plannetje, welke voor iedereen dus verschillend is en ook voor wat betreft het iets betekenen voor de wereld en de gemeenschap. In een tijd als deze zijn er vele zielen die zich voorgenomen hebben iets speciaals te betekenen voor de overgang naar de nieuwe tijd. Er is in de oude tijd op vele gebieden veel vernield en in onbalans terecht gekomen, zo ook de natuur en het voedsel wat zij voor de mens levert.

Er zijn al fantastische permacultuurprojecten ontstaan om grote, droge en dorre gebieden weer terug te brengen naar een harmonieus ecosysteem. Voorheen groeide de natuur hier welig, maar door allerlei oorzaken zoals overbegrazing door vee en ingrijpen van de mensheid is het ecosysteem om zeep geholpen.

Het is eigenlijk gek en ook weer niet om te beseffen hoe het zover heeft kunnen komen. Hoe kan het dat een bevolking die in de natuur leeft zo met de natuur omgaat dat er droogte ontstaat en de grond schraal en arm wordt? Hiervoor zijn een aantal verklaringen die wederom alleen maar met het gevoel te begrijpen zijn. Eenvoudig gezegd zijn we van de oude tijd, waarin het hoofd en het verstand een hoofdrol speelde, weer terug aan het gaan naar ons gevoel, welke in de nieuwe tijd weer een hoofdrol krijgt en al voor een groot deel heeft.

Vele mensen lopen voorop en zijn zich aan het ontdoen van trauma’s en oude pijn om weer zichzelf te worden en te leven naar hun gevoel. Hoe meer mensen weer naar hun gevoel gaan leven hoe groter het collectief wordt van mensen die zich weer laten leiden door hun gevoel.

Iedereen moest eens weten wat voor enorme invloed het collectief heeft op mensen. Ben je iemand die zich vooral laat leiden door het hoofd en vanuit gedachten en wat men in het algemeen vindt keuzes maakt of ben je kritisch en ga je bij jezelf te rade als je eerste gevoelsimpuls aangeeft dat er iets niet klopt? Zonder dat we het zelf weten worden we bij vele maatschappelijke onderwerpen geleid door wat men in het algemeen vindt, denkt of wat ‘hoort.’ Iedereen zal het met me eens zijn dat we zo geen steek verder komen en dat we werkelijk verder komen met mensen die anders durven te zijn en die hernieuwde visies geven vanuit hun gevoel. Helaas staan zij in het begin er vaak alleen voor.

Buiten de gebaande paden durven gaan en je eigen vermogen aanwenden om met je gevoel de waarheid te onderzoeken. Onderscheidend vermogen en de intentie voelen achter alles is een must, want mooie praatjes kunnen vaak ook een slechte intentie hebben!

Komen we nu weer even terug bij die mensen die in gebieden op plekken in de wereld leven waar droogte heerst en de woestijn verder oprukt en waar het vroeger een paradijs was. Zij zijn aangesloten geweest op het collectief en zij zijn de grote massa gaan volgen met intensieve veeteelt, monotone beplanting, enz. De natuur laat zich niet leiden door regeltjes en massaproductie, eentonigheid en conditioneringen. De natuur wil spontaniteit, verrassen en diversiteit, zij wil een woongebied zijn voor vele diertjes die de natuur in evenwicht houden en last but not least zij wil ons voeden. Er moet toch nog een hoop gebeuren om de mensen weer bij hun gevoel te laten komen en dat we anders met onze landbouwmethodes om moeten gaan en met de intensieve veeteelt welke werkelijk verschrikkelijk is voor zowel dier als voor de natuur.

De mensen die in het gebied woonden waar het permacultuurproject werd aangeboden waren maar moeilijk te overtuigen, ondanks de al fantastisch behaalde successen en de voordelen die het voor hen zou brengen en niet te vergeten voor de volgende generaties. Dit duidt er maar weer eens op hoe de grote massa de grootste moeite heeft met het open staan voor verandering en vernieuwing, welke uiteindelijk  iedereen ten goede komt en zo ook de mensen die na ons nog willen genieten van die fantastische natuur die is geschapen op de aarde. Deze mensen die met groot succes met permacultuur- projecten dorre, droge en natuurarme gebieden weer omtoveren tot ware stukjes paradijs zijn een zegen voor de wereld, daar zouden we onze centen in moeten investeren als grote overheden.

Zie de prachtige documentaire gemaakt door journalist en ecoloog, John D. Liu en voorvechter van de permacultuur, Geoff Lawton.

 

Marjon van Vliet

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply