De EHEC-bacterie

ehec-bacterie

Wat is er toch aan de hand met ons voedsel? Wat zijn de ‘deskundigen’ ons toch aan het beduvelen. Wat zijn we toch afhankelijk gemaakt op het gebied van voeding door een ander ons te laten vertellen wat goed is voor ons. We zijn bang geworden en weten niet meer wat nu werkelijk goed en voedzaam is. Wisten we het maar van binnen uit welke voeding goed voor ons was, gewoon intuïtief, dus vanuit je gevoel, dit moet ik eten, dit is goed voor mij en mijn lijf.

Er is in ieder geval een positief effect van alle ellende die we over ons heen krijgen op het gebied van voeding en dat is dat we genoodzaakt zijn om het in ieder geval te gaan onderzoeken. We zullen wel moeten, want we zullen er steeds meer achter komen dat de zogenaamde deskundigen en voedingsgeleerden er helemaal niets van begrijpen en alles uit het hoofd hebben geleerd en een standaard advies hebben voor iedereen. Dit advies dient eerder de status en het aanzien van de deskundigen en de machthebbers in de voedingsindustrie, dan dat ze prioriteit geven aan het welzijn van de mens.

Er zijn natuurlijk ook deskundigen bij die zelf totaal overtuigd zijn van hun eigen visie en die zelf niet door hebben dat de adviezen die ze geven alleen maar averechts werken. Je zou deze mensen bijna niets kwalijk kunnen nemen omdat ze zelf niet beter weten. Toch zou ik ook deze groep willen uitnodigen om op onderzoek uit te gaan en daarbij hun gevoel te raadplegen.

De EHEC-bacterie, wat is er in godsnaam aan de hand dat zo’n bacterie ineens de kop op steekt? Ik ga jullie iets vertellen wat sommigen gelijk begrijpen en waarvan sommigen het eerst even op zich in moeten laten werken. Waarom ontstaan er überhaupt ziektes, zou de eerste vraag kunnen zijn?

Over ziektes bij dieren, planten en ook bij mensen kunnen we in het algemeen zeggen dat er sprake is van onbalans, doordat er iets in de natuurlijke status is verstoord. Hoe zit het dan met onze voeding? Zou de schepping er niet voor gezorgd hebben dat als er iets niet klopt, in dit geval bij voeding, dat er dan ziektes ontstaan? Is dit niet iets dat vanzelf ontstaat? Dat dit ooit zo gecreëerd is als waarschuwing dat er iets mis is? Moeten we dan niet eerst de oorzaak gaan onderzoeken en onszelf de vraag stellen, waarom dit gebeurd?

Ik vind het werkelijk verschrikkelijk hoe er wordt omgegaan met het fenomeen EHEC-bacterie, de mensen worden dom gehouden en moeten wederom als makke schapen maar aannemen wat de politici en deskundigen er over zeggen. Ik heb niemand gehoord over het waarom. De heer Bleker van het CDA handelde voornamelijk in het belang van de boeren, zoals vaker gebeurd. Als de boeren maar hun bedrijf kunnen voortzetten en winst kunnen blijven maken, of de groenten te eten zijn of niet of de varkens in grote vleesfabrieken een afschuwelijk dieronterend leven op een paar vierkante meter hebben is niet belangrijk. Alles moet bij het oude blijven, dat de boeren maar door kunnen gaan op een manier die niet meer van deze tijd is doet niet ter zake. De glorie van het CDA moet zegevieren en dat moet dan maar ten koste van de gezondheid van de mensen en ook van de dieren in plaats van de burger een eerlijk en duidelijk advies te geven. Zoals meerdere mensen in de politiek is er sprake van onzuivere intenties die vaak nog steeds draaien om macht en aanzien.

Maar er is wederom weer een heugelijk feit te melden; we staan aan de vooravond van de Nieuwe Tijd, waarbij het gedaan is met barbaarse zaken en oneerlijke intenties. Als wij niet gaan inzien dat we anders met voeding moeten omgaan en dat de megastallen, de megavleesproductie en de sojaplantages en oneerlijke groenteteelt in landen zoals Spanje niet kloppen en moeten stoppen om plaats te maken voor een zuivere vorm van voedselvoorziening, dan zullen er blijvend ernstige symptomen in de voedingsindustrie de kop op steken.

Wat kun je hier nu als leek aan doen? Voelen, je gevoel ontwikkelen en verder kijken dan je neus lang is. Gezamenlijk of voor jezelf een groentetuin beginnen. Groenten van eigen bodem en lokaal voedsel is nog het meest betrouwbaar. We moeten met zijn allen de gordijnen open doen en alles doorkrijgen en niet alles klakkeloos overnemen. Je zult er uiteindelijk zelf de vruchten van plukken. We gaan toe naar een wereld waar de voedselvoorziening zoveel mogelijk door het land zelf gebeurd en uiteindelijk plaats moet gaan vinden op kleinere schaal in dorpen en gemeenten. Vele initiatieven zie je al ontstaan, waar mensen die hun gevoel volgen, begonnen zijn met groenten uit eigen tuin of met een stuk braakliggend terrein bij een woonwijk waar voedsel wordt verbouwd. In Engeland worden eigen initiatieven om met elkaar een groentetuin te beginnen zelfsgestimuleerd, door de gemeentes te verplichten deze mensen hier een stukje grond voor toe te wijzen!Ik zal je een ding zeggen, bemesten is niet eens nodig, het heeft een verzurende werking en is helemaal niet goed voor de bodem en ook niet voor de planten. In een andere column vertel ik hier meer over.

Marjon van Vliet

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply